PIT 28

Najlepszy bezpłatny program do wypełniania deklaracji PIT za rok 2013

Wysyła wypełnione zeznania podatkowe przy użyciu platformy e-Deklaracje

Umożliwia wypełnianie wszystkich druków zeznań rocznych: PIT-28, PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT-38, PIT-39

Zawiera wszystkie potrzebne załączniki, w tym PIT ZG, PIT/Z, PIT-D, PIT/M, PIT-0, PIT-B i inne.

Pozwala zweryfikować poprawność wprowadzonych danych i sugeruje poprawki.

Obejmuje dokładną pomoc oraz kreator wypełniania PIT.

Kto powinien wypełnić PIT-28:
- osoby, które prowadzą indywidualnie pozarolniczą działalność gospodarczą rozliczaną ryczałtowo,
- osoby, które prowadzą pozarolniczą działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej osób fizycznych lub spółki jawnej osób fizycznych opodatkowanej ryczałtowo,
- osoby, które osiągają przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze, jeżeli umowy te nie są zawierane w ramach prowadzonej pozarolniczej działalności gospodarczej.

Deklarację PIT-28 za rok 2013 należy złożyć najpóźniej do 31 stycznia 2014!
PIT 36